Volg ons op:

Europees project Sliding doors


Culturisssima/1001 Italianen is partner in het Europese project Sliding doors. Dit project heeft tot doel de integratie- en stigmatiseringsprocessen van migranten te analyseren op verschillende historische momenten, met aandacht voor  sociaal-economische en geografische aspecten. Het project bestaat uit verschillende onderdelen, zoals scholing, onderzoek, debat en mediaproducties, die deels op nationaal niveau en deels op Europees niveau zullen worden uitgevoerd. Culturissima levert onder meer bijdragen aan het onderzoek en aan het vervaardigen van (multi)mediale producties over de resultaten daarvan. De nadruk ligt daarbij op de integratie- en stigmatiseringsprocessen van Italianen in Nederland.
Aan het project wordt deelgenomen door twaalf organisaties uit negen Europese landen. Naast Nederland zijn dat: België, Bosnië-Herzegovina, Frankrijk, Hongarije, Italië, Portugal, Roemenië en Spanje.
Het project beschikt over een website, facebookpagina, twitter-account en youtube kanaal.

De officiële start van het project was op 7 april tijdens een persconferentie die werd georganiseerd door de projectleider: de Universiteit van Franche-Comté in Besançon

Download de perspresentatie (Frans)

La Fondazione Culturissima / 1001 Italiani è partner del progetto europeo Sliding Doors. Questo progetto si propone di analizzare i processi di integrazione e stigmatizzazione dei migranti in diversi momenti storici, con un focus sugli aspetti socio-economici e geografici. Il progetto consiste in varie componenti, quali formazione, ricerca, dibattito e produzioni mediatiche, che saranno realizzate in parte a livello nazionale e in parte a livello europeo. Culturissima contribuisce, tra l’altro, alla ricerca e alle produzioni multimediali. L’accento è sui processi di integrazione e stigmatizzazione degli italiani nei Paesi Bassi.
Al progetto partecipano dodici organizzazioni di nove paesi europei: Paesi Bassi, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania e Spagna.
Il progetto ha un sito web, una pagina facebook, un account twitter e un canale youtube.

Il progetto è stato lanciato ufficialmente il 7 aprile 2021 nel corso di una conferenza stampa, organizzata dal responsabile del progetto: l’Università di Franche Comté a Besançon.

Scarica il press kit della conferenza stampa (in francese)